ATPL-THEORY / FLYCOOP

ATPL TEORİ

Tamami
Ekim
Son -49 Kontenjan

1.500,00€

Baslangiç: 21 October 2019

Bitis: 20 October 2020

Bu Döneme 20 Öğrenci Planlandı

Öngörülen Eğitim Günü: 365

FLYCOOP

ATPL-THEORY

ATPL Teori dersleri toplam 650 saat olmak üzere %90' ı uzaktan olup kalan kısım yani minumum %10'luk kısmı sınıf ortamında (65 Saat -14 Ders) planlanır .Oxford eğitim dökümanları üzerinden planlanan ATPL Teori Eğitimi süresi normalde 7aydır.. Her bir ders için uzaktan eğitim platformundan (E-Öğrenme) 43 Saat PC basında eğitimi tamamlamak gerekir. 

Günde ortalama 6-9 Saat normal kabul edilebilir..Uzaktan eğitimini tamamladığınız dersin yers dersine katılmanız ve aynı zamanda okulun yapacağı home examler den başarılı olmanız durumunda sivil havacılığın sınavlarına gidebilmeniz için TE01-1 formu düzenlenir . 

Her bir öğrenci için https://ehivatal.nkh.gov.hu (Macaristan sivil havacılık online rezervasyon sistemi) adresinden tarafınızdan doldurulup imzalanması gereken TE01 formu ve 14 Ders sınav ücreti olan 70.000 forint (220-230 Euro) ödeme dekontu okul tarafından sistemde adınıza hesap açılıp upload edilir ve sizlere bir ID numarası oluşturulur .. Oluşturulan ID numarası ile sizler tarafından kişisel bilgileriniz girilerek hesapaktivasyonu ve tanıtıcı (Pasaport veya Kimlik Fotoğraflı) döküman upload edilerek hesap işlemi tamamlanır .

Sınav tarihleri genelde Her ayın 4 Çarşambası olup sabah 9 ile öğleden sonra 15.00 arasında ki 6 saat lik süredir. 14 Ders için toplam 6 oturum hakkı ve 18 ay süreniz vardır.Her oturumda minumum 3 dersten sınava girmeniz gerekmektedir.( Üst limit YOK -tek seferde 14 dersten sınava girebilirsiniz) Her dersin soru sayısı ve süresi farklı olmak üzere geçme notu %75dir. Örnek olarak 1.ci oturum 6 ders 2.ci oturum 6 der verdiniz son oturumda kalan 2 ders  3 ders mecburiyetini hükümsüz kılar .

Fiyata Dahil ATPL Theory Eğitimi içeriği şunlardan oluşmaktadır.

  1. ATPL Teori E-Book - ( ING)
  2. Bir Yıllık Aviation Exam Easa Soru Bankası Erişimi
  3. Bir Yıllık Eurasia Pilot Gerçek Sınav Sistemi  Erişimi 
  4. Bir Yıllık Eurasia Pilot Video Dersler Erişimi

ATPL teori sınav ücretleri eğitime dahil değildir. Karar vereceğiniz otoritenin sınav ücretleirni ayrıca ödemeniz gerekmektedir.