ATPL-THEORY / EURASIAPILOT

SHGM ATPL TEORİ

All
Mayıs
Son 4 Quata

2.000,00€

Start: 11 May 2020

Finish: 09 October 2020

Bu Döneme 12 Öğrenci Planlandı

Predicted Training Day: 151

EURASIAPILOT

ATPL-THEORY

ATPL Teori dersleri toplam 650 saat olmak üzere %90' ı uzaktan olup kalan kısım yani minumum %10'luk kısmı sınıf ortamında (65 Saat -14 Ders) planlanır .Oxford eğitim dökümanları üzerinden planlanan ATPL Teori Eğitimi süresi normalde 7aydır.. Her bir ders için uzaktan eğitim platformundan (E-Öğrenme) 43 Saat PC basında eğitimi tamamlamak gerekir. 

Günde ortalama 6-9 Saat normal kabul edilebilir..Uzaktan eğitimini tamamladığınız dersin yers dersine katılmanız ve aynı zamanda okulun yapacağı home examler den başarılı olmanız durumunda sivil havacılığın sınavlarına gidebilmeniz için TE01-1 formu düzenlenir . 

Her bir öğrenci için https://ehivatal.nkh.gov.hu (Macaristan sivil havacılık online rezervasyon sistemi) adresinden tarafınızdan doldurulup imzalanması gereken TE01 formu ve 14 Ders sınav ücreti olan 70.000 forint (220-230 Euro) ödeme dekontu okul tarafından sistemde adınıza hesap açılıp upload edilir ve sizlere bir ID numarası oluşturulur .. Oluşturulan ID numarası ile sizler tarafından kişisel bilgileriniz girilerek hesapaktivasyonu ve tanıtıcı (Pasaport veya Kimlik Fotoğraflı) döküman upload edilerek hesap işlemi tamamlanır .

Sınav tarihleri genelde Her ayın 4 Çarşambası olup sabah 9 ile öğleden sonra 15.00 arasında ki 6 saat lik süredir. 14 Ders için toplam 6 oturum hakkı ve 18 ay süreniz vardır.Her oturumda minumum 3 dersten sınava girmeniz gerekmektedir.( Üst limit YOK -tek seferde 14 dersten sınava girebilirsiniz) Her dersin soru sayısı ve süresi farklı olmak üzere geçme notu %75dir. Örnek olarak 1.ci oturum 6 ders 2.ci oturum 6 der verdiniz son oturumda kalan 2 ders  3 ders mecburiyetini hükümsüz kılar .

ATPL Teori Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

 • 325 saat ofline web üzerinden kitap okuma (Self Study), 
 • 260 online sistem üzerinden ( zoom vb) Teorik Bilgi Öğretmenlerimiz ile karşılıklı Sanal Sınıf
 • 65 Saat  sınıf ortamında Yüz Yüze Ders

650 saatten oluşan bu eğitime %100 katılım sağlamak zorunludur.

14 ayrı dersten oluşan ATPL teori eğitimi %90 uzaktan eğitim %10 sınıf içi eğitim şeklinde verilmekte ve yaklaşık 5 ay sürmektedir.

ATPL teori eğitimi ayrı ayrı 3 modül halinde ilerler, her modül tamamlandığında öğrenciler ilgili aşamada yer alan derslerden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır.

 • SHGM tarafından yapılan sınavlarda her bir dersten (14 ders) ayrı ayrı %75 başarı sağlaması gerekir.
 • Öğrencilerin toplam 14 ders için 6 oturum hakkı ve her ders için 4 sınav hakkı bulunmaktadır.
 • ATPL teori eğitimi tamamlandıktan sonra en geç 12 ay içerisinde sınavlara başlanmalıdır.En az 1 dersten sınava girerek 18 aylık süre başlatılır.
 • İlk sınava girilmesinden itibaren en fazla 18 ay içerisinde 14 sınav da tamamlanmalıdır.

18 Ay içinde tüm sınavları tamamlayamayan (başarısız olan) öğrencilerin “Re-take Kursu” alarak 14 sınava geçmiş oldukları tüm dersler iptal sayılıp tekrar tüm derslere kurs alıp sıfırdan sınavlara girmeleri gerekir.
 

Katılım Şartları

 1. Asgari 18 yaşında olmak,
 2. En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. PPL veya CPL Lisansına sahip olmak,( FAA,EASA,SHGM)
 4. Eğitimi takip edebilecek seviyede matematik ve fizik bilgisine sahip olmak,
 5. Adli sicil kaydı temiz olmak,
   

Kayıt için gerekli belgeler;

 1. Diploma veya E-Devlet çıktısı Mezun Belgesi
 2. PPL(A) veya CPL(A) Lisans Fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı (E-Devletten arşiv kayıtlı)
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi
 5. İkametgâh (E-Devlet çıktısı)
 6. 2 adet Vesikalık Fotoğraf..

ATPL teori sınav ücretleri eğitime dahil değildir. Karar vereceğiniz otoritenin sınav ücretleirni ayrıca ödemeniz gerekmektedir.