Pesta Preparation Course

Frequently Asked Questions

Bu kursun amacı sizlerin psikomotor etkinliğinizi ve farkındalığınızı artırmaktır.

Maksimum 2-4 kişiye kadar kursiyer kabul edilir.Eğitim Süresi: 2 Gündür

1. gün: 8 saat 8 Modül için eğitim

Bilgi aşaması:

Bireyin temel kavramları, ilkeleri olayları, terimleri, yöntemleri bilmesi, tanıması, hatırlaması ve ezbere söylemesi gibi bilişsel süreçleri kapsar. Terimler, olgular,araç gereçler, alışılar yönelim ve aşamalı dizilerin,sınıflamaların bilgileri ile ölçütler, yöntemler, ilke ve genellemeler, kuramlar ve yapıların bilgisini içerir.

Kavrama aşaması:

Bilgi düzeyinde kazanılmış kavramların özümsenmesi, kendine mal edilmesi,anlamının yakalanması, yorumlanması, bir durumdan başka bir duruma çevirme,geleceğe yönelik kestirimde (öteleme) bulunma,bilgiyi kendi cümleleriyle ifade etmek gibi süreçleri kapsar. Anlamanın en alt basamağını oluşturur.

Uygulama aşaması:

Öğrencinin kavrama düzeyindeki öğrenmelerine dayanarak,yeni problemleri çözüme ulaştırması,bilgileri işlemlere uygulaması,hesaplaması,yapıp göstermesi gibi süreçlerden oluşur.yani bir takım soyutlamaları,somut bir biçime dönüştürme,somut olarak yapıp gösterebilme özelliğini içerir.

Analiz aşaması:

Parçalara ayırma, parçalar arasındaki ilişkileri bulma, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma gibi süreçlerden oluşur. Bu aşamada tümden gelim önemlidir.

2. gün: 4 saatlik  Demo Sınavı ve ardından adayların eksik kısımlarının tekrar gözden geçirilmesi
4 saat toplu olarak modüllerin anlatımı ve hepsinin birçok defa adaylar tarafından tekrar edilmesi (Pratiklerle destekleyerek) ve kursun tamamlanmasıdır.

Bu kursun amacı sizlerin psikomotor etkinliğinizi ve farkındalığınızı artırmaktır.

Kurs detayları için lütfen  Telefon: +90 216 606 23 68 bilgi alınız