Draft of the Pilot License and Translation of Authorities (SHT-1C) Issued by Foreign Countries Has Been Prepared

Frequently Asked Questions

Yayınlanmış olan TASLAK ve merak edilenlere bakalım ve konuyu sizlerde okuyarak değerlendiririn.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, yabancı ülkelerce ICAO Ek-1 standartlarına göre tanzim edilmiş pilot lisansları, öğretmenlik ile aletli uçuş yetkisinin, SHT-FCL lisansları, öğretmenlik ile  aletli uçuş yetkisine çevrilmesinde izlenecek usul ve esasları belirlemektir. 

Bu konuda YABANCI ( Türkiye nin dışında kalan herkes mi) ülkeler ile beyan edilen  aslında bir önceki  olan ve değişime uğratılmak istenen regulasyon - JAA Üyesi Olmayan Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Lisans ve Yetkilerin Çevrilmesi  Talimatı- http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/sht_1h.pdf  Bu durumda aslında ADI SANI kalmamış bir oluşumun genele yayılması olabilir ve SİZ BİZİ TANIMIYORSANIZ biz de SİZİ mi deniyor bu konu çok açık değil açıkcası.

 

Kapsam
MADDE 2 - (
1) Bu Talimat yabancı ülkelerce ICAO Ek-1'e göre düzenlenmiş lisans, öğretmenlik ve aletli uçuş yetkisine sahip olup, lisanslarını SHT-FCL lisansı, öğretmenlik ve aletli  uçuş yetkisine çevirmek isteyen pilotları ve bu talimatta belirtilen kursları düzenleyecek yetkili Onaylı Eğitim Organizasyonlarını kapsar.

Bu kapsamda daha detaylı bir TANIM kısmında  YABANCI ÜLKE kısmını açıklamaları uygun olacak.Çünkü atıfta bulunulan SHT-FCL belkide SHGM nin son 10 yılı ya da fazlası EASA ya regüle olmak ken 2017 de tam uyum diye FTO ların ATO ya ( isim değişikliğinden öteye geçemedik ) şimdi burada SHGM nin YABANCI ülke kısmına ayrıca ( FAA,JAA,ICAO ve EASA ) olan ülke listesini de beyan etmeli ve bu durumu açıklığa kavuşturması gerekli.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat,

a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa,
b) 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 437 ve 441 inci maddelerine,
c) 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğine,
ç) 08/06/2017 tarihinde yayımlanan SHT-FCL Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatına,
d) 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun kabulünü sağlayan 5/06/1945 tarihli ve 4749 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Yukarıda yer alan dayanakları inceledik ve anlamaya çalıştık. Ancak burada bir önceki yönetmelikten farklı olarak herkesin merak ettiği EK-1 nedir. Eğer bu EK-1 ICAO ANNEX-1 ise tamamını inceledik ve ICAO lisanslarının convert yada validasyonu ile herhangi açık bir bilgilendirmeye rastlamadık.Sizlerinde bu konuda eğer ki bir farklılık görürseniz paylaşmanız uygun olur. https://www.eurasiapilot.com/iletisim/iletisim-eurasia-pilot-havacilik-ve-kariyer-danismanligi

Dayanılan talimat ve yönetmeliklerde aslında EASA yı kapsıyor mu kısmı muamma. PİLOT LİSANS YÖNETMELİĞİ   (SHY-1)  Bir başka yönetmeliğe göre EASA yı sayarım diye bir SHT-FCL yapmışken şimdi  değişiklik yapılmak istenilmesi EASA lisansı eğitimi almayı düşünenlerin fikrini ve yolunu mu değiştirmek hedefleniyor yakında anlaşılır. SHY-1 e göre ;

/ İKİNCİ BÖLÜM  Genel Esaslar / Uçuş ekibi üyesi olarak yetkilendirme MADDE 6 / 
b) EASA üyesi bir devlet tarafından tanzim edilmiş geçerli bir Part-FCL lisansına veya,
c) Yabancı bir ülke tarafından Şikago Sözleşmesinin Personel Lisanslandırma konulu Ek-1’ine göre düzenlenmiş ve Genel Müdürlük tarafından validasyonu yapılmış lisansa,sahip olması gerekir.

/ İKİNCİ BÖLÜM  Genel Esaslar / Uçuş ekibi üyesi olarak yetkilendirme MADDE 7 / 
(1) EASA üyesi devletlerce Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 1178/2011 sayılı uluslararası regülasyonuna ve ilgili prosedür şartlarına göre verilen lisans, yetki, yetkilendirme, onay ve sertifikalar, Genel Müdürlük tarafından aksi yönde koşullar belirlenmedikçe aynen kabul edilir. Ancak, bu belgelerin imtiyazlarını kullanmadan önce Genel Müdürlükten yazılı izin alınır. Genel Müdürlük bu izni vermeden ilgili ülkeden lisans, yetki, onay, yetkilendirme veya sertifikaların geçerliliğini teyit edebilir.
(2) EASA üyesi olmayan bir devlet tarafından verilen bir lisans, Genel Müdürlüğün inisiyatifiyle Türk sivil hava aracı tescilinde kayıtlı bir hava aracında kullanım için validasyon yapılabilir.
(3) Yabancı ülkeler tarafından düzenlenmiş lisanslar, lisansla ilgili tüm gereksinimlerin karşılanması koşulu ile Genel Müdürlükçe milli lisansa dönüştürülebilir veya transfer edilebilir.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerinden farklı koşullara bağlı olarak tanzim edilmiş bir lisansın üzerinde bu farklılık belirtilir.

Kısaca işin merak edilen kısımlarını göz gezdirmek gerekirse;

1-PPL lisansını EASA dan alıyorsan deniyor ki toplam 100 PIC yap geçerli bir lisans al ve buraya gel, burada 010,040  2 dersten SHGM de sınava gir ve Türkiyede ATO olan okullardan birinde ( Belki eğitim ya da sadece kontrol uçuşu ) belirlenen talimata göre kontrol hocası ile  teste girersin  ve geçtiğin taktirde TÜRK lisansını alabilirsiniz diyor. Bu durum OK bence.Hali hazırda zaten EASA ve TÜRKİYE arasında ki en büyük fiyat farkı PPL ve PIC de oluyor .Bu durum başlagıcını yine EASA yapmana hiç engel değil. Belki döndüğün de tasarruf ettiğiniz 17-20 bin eurodan 1000 de extra burada harcasın .Kısacası yine %100 karlısınız. Bu konuda karar  "bizim 6 yıldır uyguladığımız son karar pilotundur ve moduler parça parça ödeme yöntemine göre hiç zararınız yok. Ama denilenin aksine eğitim kötü vs. bunlardan korkmanıza gerek yok kimse kötü pilot değil. Herkes atıyor tutuyor ama bu işi hakkı ile yapmış ve yapanların hakkına girmenize gerek yok.Kişilerin kararı bakidir ve mantıklı olan aklının ve vicdanının sesini dinlemektir.

2-Gece uçuşunuzu saymam denilmiş. Bu konuda EASA eğerki ICAO ya göre bir eğitim veriyorsa ana kaynağı da aynı data üzerine kuruldu ise neden sayılmıyor. Yani saymıyoruz diyebilmek için bir regulasyona dayandırmak gerekir

3-ATPL TEORI burada alacaksınız: 650 saat belirlediğim ATO larda , ama zaten sen bunu PART-FCL e göre düznelenmiş bir kurala dayandırıyorsun ,Tüm EASA zaten bunun üzerine kurulu madem ki ICAO ya göre herkes aynı fark nerede ki sayılmıyor sorusuna ,muhakkak SHGM yetkililerinin bir dayanağı vardır ve yakın sürede konuya açıklık getirebilirler.

4-IR-CPL-MEP-IRME : Bu konuda diğer eğitimler için söylediklerimiz ve öneriler hariç EASA da bu tür kompleks eğitimlere kapsamlı bakıp convert işinde farklı eğitim ve talepleri mevcut bu konuda SHGM de bu şekilde bir tavır takınması normal görünse saymıyorum diyebilir mi ? "ICAO diyorki  

INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES / CHAPTER 1. DEFINITIONS AND GENERAL RULES  CONCERNING LICENCES / 1.2.2 Method of rendering a licence valid   "When a Contracting State renders valid a licence issued by another Contracting State, as an alternative to the issuance of its own licence, it shall establish validity by suitable authorization to be carried with the former licence accepting it as the equivalent of the latter."

Şimdi bu durumda eğer yanlış anlaşılmıyorsa bir ICAO üyesinin verdiği lisansı diğeri kabul eder diyor .Eğerki EASA ,ICAO,FAA ve JAA olan ülkelerden lisans almayı durdurmak isteniyorsa: O zaman pilotlar yetmez Doktor,Muhendis, Dil vs bu tür tüm yurtdışı eğitim kurs vs yasaklayın bitsin demezlermi ? insana. Bu konuda SHGM yetkilileri konuya açıklık getirecektir.Dersen ki daha önce FAA den alınan lisanslara ATPL teori derslerini al birde gel MEP+IRME uç lisansını veriyorum diyebilmişken bir daha gözden geçirilmeli mi acaba ? Ne derler acaba.

SONUÇ OLARAK görüşlerimiz;

  1. Yıllarca ülkede sadece BÜYÜK parası olanlara bu fırsatı sundunuz şimdi en azından HAYALİ olup parası olmayan insanlar bir şekilde hava yollarında yer aldı. Bu durum aslında "HAYALİ olan ama yeterli PARASI olmayan kişilerin hayallerine engel olunmuş " gibi görünüyor.
  2. Eğitim alacak herkes burada kalsın, yerel okullar açılsın biz kazanalım ,milliyetçi duygularla paramız burda kalsın diye yapılıyorsa "Umarız beğenmediğimiz kaliteden daha iyi bir eğitimi veren okulları SHGM açar ve hepimiz mutlu oluruz :)  
  3. Eğitimin sürecinde eğer bu taslak yönetmeliğe geçerse ve kabul edilirse öngörülen ve edinilen bilgilere göre en erken belkide 31 Aralık olur , başlamış olan arkadaşlar için 8-10 ay süre var eski düzeni değiştirmeden bitirebilme şansınızı kullanın. Denilene göre bu yönetmelik devreye girene kadar ister PPL,ister NVFR ,İster ATPL teori lisansa işletebilirsiniz demek .Veya ayrıca IRCPL-MEP alabildiğiniz tüm lisanları işleterek süreci yönetmek doğru olabilir.
  4. Şu anda bizde, size sunulan fırsatları Türkiye'de yapacağımız anlaşma yada anlaşmalar ile aynı fiyatlara yakın bir eğitim programı sunmaya çalışacağız. Bu durumda şu ana kadar sunduklarımız yüzlerce kişi için umut oldu ,umudu olanlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
  5. Ancak tüm arkadaşlarımızın faydasına olmayan , yangın yerine döndürülen gruplar,sayfalar vs uzak durun şu anda moral motivasyon bozulmasına izin vermeyin ve işinize bakın. Şimdi bu durumda kim ne demiş ,kim kiminle konuşmuş, ben ne demişim bunların hepsi alınan karara ve yayınlanacak olan talimata göre son bulur. Bu durumda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yetkili kurumunun vereceği karara saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.  Eğer böle bir karar alınırsa ve yayınlanırsa ozaman düşünürüz.SAKİN kalın. 

Hepinize çıktığınız bu zorlu yolda başarılar dileriz..

Eurasiapilot Ekibi.

LÜTFEN  SİZLERDE EDİNDİĞİNİZ BİLGİLERE BİNAEN GÖRÜŞ FORMUNU DOLDURUP GÖNDERİN. 

Yabancı Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Pilot Lisans ve Yetkilerin Çevrilmesi Talimatı (SHT-1Ç) taslağı hazırlanmıştır. Taslak mevzuat ile ilgili görüşlerinizi 28.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar “Görüş Bildirme Formu”nu doldurmak suretiyle mevzuat@shgm.gov.tr adresine iletebilirsiniz.


Taslak Talimat İçin Tıklayınız

Görüş Formu İçin Tıklayınız